Pozvánka

na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 15.12.2011 od 18.00 hod. v Hradišti v klubovně u hřiště.

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření č.7/2011 a č.8/2011
  2. Zpráva Finančního a Kontrolního výboru
  3. Návrh rozpočtu na rok 2012
  4. Místní prodejny v Hradišti a Bezděkově
  5. Různé
  6. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 07.12.2011
Sejmuto: 15.12.2011