Pozvánka ZO 20.6.2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve středu 20.6.2018 od 19.00 hod. v Hradišti v klubovně u hřiště č.p. 81.

PROGRAM:

  1. Rozpočtová opatření č. 5/2018
  2. Závěrečný účet sestavený k 31.12.2017
  3. Účetní závěrka za rok 2017
  4. Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
  5. Směrnice úřadu pro GDPR
  6. Propachtování pozemků
  7. Prodej pozemku
  8. Doručené žádosti
  9. Různé
  10. Diskuse

Účast všech členů ZO nutná.

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 13.6.2018
Sejmuto: 20.6.2018