Pozvánka ZO 20.9.2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 20.9.2018 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Hradišti čp.62

PROGRAM:

  1. Zhotovitel stavebních prací – oprava MK
  2. Různé
  3. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 12.9.2018
Sejmuto: 20.9.2018