Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí - volby 5. a 6.10.2018

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

Jmenuji pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 zapisovatele okrskových volebních komisí takto:

Okrsek č. 1 – Hradiště – Marie Sudová , Hradiště 62.
Okrsek č. 2 – Bezděkov – Olga Šulcová, Bezděkov 7.

Jaroslava Ladmanová- starostka obce

Zveřejněno: 23.8.2018
Sejmuto: 06.10.2018