Pozvánka ZO 9.5.2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve středu 9.5.2018 od 19.00 hod. v Bezděkově v úřadovně OÚ čp.25.

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření
  2. Inventarizační zpráva
  3. Doručené žádosti
  4. Různé
  5. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 30.4.2018
Sejmuto: 09.5.2018