Archiv dokumentů strana 21

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 21.

Veřejná vyhláška č.j.: DOP/3093/2019-Bo

Stavební povolení

Minimální zveřejnění od 30.4.2019 do 15.5.2019

Veřejná vyhláška č.j.: DOP/3092/2019-Bo

Sravební povolení

Minimální zveřejnění od 30.4.2019 do 15.5.2019

Veřejná vyhláška OÚ Hradiště ze dne 25.4.2019 č.2

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Minimální zveřejnění od 25.4.2019 do 10.5.2019

Veřejná vyhláška OÚ Hradiště ze dne 25.4.2019

Veřejná vyhláška OÚ Hradiště o možnosti převzít písemnost ze dne 25.4.2019

Minimální zveřejnění od 25.4.2019 do 10.5.2019

Veřejná vyhláška č.j.:988963/19/2300-11460-401159

Veřejná vyhláška č.j.:988963/19/2300-11460-401159 - Daň z nemovitých věcí na rok 2019

Minimální zveřejnění od 24.4.2019 do 27.5.2019

Pozvánka ZO 25.4.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 15.4.2019 do 25.4.2019

Návrh rozpočtu svazku obcí 2019

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2019

Minimální zveřejnění od 12.4.2019 do 12.5.2019

Střednědobý rozpočtový výhled svazek obcí 2020-2022

Středně dobý výhled rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na období 2020-2022

Minimální zveřejnění od 12.4.2019 do 12.6.2020

Oznámení č.j.: SPU 139224/2019/Šr.

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Minimální zveřejnění od 11.4.2019 do 12.5.2019

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do EP ve dnech 24. a 25.5. 2019

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25.5. 2019

Minimální zveřejnění od 11.4.2019 do 25.5.2019

Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do EP 24. a 25.5.2019

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019

Minimální zveřejnění od 08.4.2019 do 25.5.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č.j.: 18918/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy č.j.:18918/2019-MZE-16212

Minimální zveřejnění od 03.4.2019 do 31.12.2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Svazek obcí

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

Minimální zveřejnění od 01.4.2019 do 01.5.2019

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazek obcí 2018

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2018 Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

Minimální zveřejnění od 01.4.2019 do 01.6.2019

Stanovení minimálního počtu členů okr. volebních komisí pro volby do EP

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019

Minimální zveřejnění od 20.3.2019 do 25.5.2019

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/6966/2019-HMSO

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 20.3.2019

Minimální zveřejnění od 20.3.2019 do 12.5.2022

Zahájení aktualizace BPEJ č.j.: SPU 109647/2019/Šr.

Zahájení aktualizace BPEJ v části katastrálního území Hradiště u Kasejovice

Minimální zveřejnění od 20.3.2019 do 05.4.2019

Návrh závěrečného účtu 2018

Návrh závěrečného účtu Obce Hradiště za rok 2018

Minimální zveřejnění od 13.3.2019 do 26.4.2019

Veřejná vyhláška č.j.: DOP/1074/2019-Bo

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Minimální zveřejnění od 19.2.2019 do 15.3.2019

Pozvánka ZO 26.02.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 14.2.2019 do 26.2.2019

Veřejná vyhláška č.j.: DOP/1020/2019 - Bo

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení.

Minimální zveřejnění od 13.2.2019 do 28.2.2019