Archiv dokumentů strana 21

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 21.

Pozvánka ZO 29.6.2015

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 22.6.2015 do 29.6.2015

Výzva k podání nabídky „Oprava veřejných prostranství“

Obec Hradiště Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava veřejných prostranství“

Minimální zveřejnění od 27.5.2015 do 15.6.2015

Záměr z 30.4.2015

Obec Hradiště zveřejňuje záměr.

Minimální zveřejnění od 30.4.2015 do 16.5.2015

Pozvánka 28.4.2015

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 17.4.2015 do 28.4.2015

Závěrečný účet svazku za rok 2015

Závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za rok 2015

Minimální zveřejnění od 01.4.2015 do 16.4.2015

Zápis Svazek obcí z 26.2.2015

Zápis z jednání Shromáždění zástupců Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství ze dne 26.2.2015

Minimální zveřejnění od 01.4.2015 do 16.4.2015

Usnesení Svazek obcí z 26.2.2015

Usnesení ze Shromáždění zástupců Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství ze dne 26.2.2015

Minimální zveřejnění od 01.4.2015 do 16.4.2015

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Minimální zveřejnění od 01.4.2015 do 22.6.2015

Záměr pronájmu

Obec Hradiště zveřejňuje záměr pronájmu.

Minimální zveřejnění od 05.3.2015 do 20.3.2015

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 17.2.2015 do 25.2.2015

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 08.12.2014 do 16.12.2014

Návrh rozpočtu 2015

Návrh rozpočtu obce Hradiště 2015.

Minimální zveřejnění od 27.11.2014 do 12.12.2014

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 14.11.2014 do 24.11.2014

Vyhlášení platnosti katastrálního operátu Sp.zn.: PUP - 2/2009-433

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Bezděkov u Kasejovic

Minimální zveřejnění od 29.10.2014 do 28.11.2014

Informace

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hradiště

Minimální zveřejnění od 27.10.2014 do 05.11.2014

Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů

do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.

Minimální zveřejnění od 23.10.2014 do 07.11.2014

Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti

na úseku projednávání přestupků.

Minimální zveřejnění od 23.10.2014 do 07.11.2014

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva 2014

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Hradiště konaných 10. a 11.10.2014.

Minimální zveřejnění od 13.10.2014 do 13.11.2014

Rozhodnutí č.j.: SPU 388864/2014

Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu.

Minimální zveřejnění od 08.10.2014 do 23.10.2014

Pozvánka

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 19.9.2014 do 29.9.2014

Jmenování zapisovatele - volby 10. a 11.10.2014

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 10. a 11.10.2014

Minimální zveřejnění od 28.8.2014 do 11.10.2014