Veřejná vyhláška č.j.: DOP/2695/2018 - Bo

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Zveřejněno: 30.7.2018
Sejmuto: 23.9.2018