Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise volby 5. a 6.10.2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 5. a 6. října 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové  volební  komise pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 5. a 6. října 2018

Podle § 15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v každém volebním okrsku pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 5. – 6. října 2018, takto:

3 členové + zapisovatel.

Jaroslava Ladmanová
starostka obce

Zveřejněno: 06.8.2018
Sejmuto: 06.10.2018