Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: RR/3921/18

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Zveřejněno: 17.9.2018
Sejmuto: 02.10.2018