Pozvánka ZO 26.02.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná v úterý 26.2.2019 od 18.00 hod. v klubovně u hřiště v Hradišti čp.81

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření 1/2019
  2. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
  3. Kupní smlouva
  4. Prodej pozemku
  5. Žádost o dotaci
  6. Různé
  7. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 14.2.2019
Sejmuto: 26.2.2019