Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazek obcí 2018

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2018 Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

Zveřejněno: 01.4.2019
Sejmuto: 01.6.2019