Pozvánka ZO 22.11.2018

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 22.11.2018 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Hradišti čp.62

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření
  2. Různé
  3. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 14.11.2018
Sejmuto: 22.11.2018