Veřejná vyhláška č.j.: PK-RR/112/19

o vydání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Zveřejněno: 10.1.2019
Sejmuto: 25.1.2019