Zahájení aktualizace BPEJ č.j.: SPU 109647/2019/Šr.

Zahájení aktualizace BPEJ v části katastrálního území Hradiště u Kasejovice

Zveřejněno: 20.3.2019
Sejmuto: 05.4.2019