VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č.j.: 18918/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy č.j.:18918/2019-MZE-16212

Zveřejněno: 03.4.2019
Sejmuto: 31.12.2022