Pozvánka ZO 25.4.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 25.4.2019 od 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ v Bezděkově čp.25

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření
  2. Závěrečný účet sestavený k 31.12.2018
  3. Účetní závěrka 2018
  4. Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
  5. Inventarizační zpráva za rok 2018
  6. Pronájem pozemku
  7. Dodatek č.91 ke smlouvě o odstraňování odpadů
  8. Různé
  9. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 15.4.2019
Sejmuto: 25.4.2019