Vodné a stočné 2018

Porovnání všech položek rozpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné 2018

Zveřejněno: 30.4.2019
Sejmuto: 30.5.2019