Návrh rozpočtu svazku obcí 2019

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2019

Zveřejněno: 12.4.2019
Sejmuto: 12.5.2019