Oznámení č.j.: SPU 139224/2019/Šr.

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

Zveřejněno: 11.4.2019
Sejmuto: 12.5.2019