Archiv dokumentů strana 18

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 18.

Výběrové řízení č.j.: UZSVM/P/22562/2017-HMSO

Výběrové řízení na zajištění zájemce o koupi nemovité věci č.j.: UZSVM/P/22562/2017-HMSO

Minimální zveřejnění od 09.10.2017 do 06.12.2017

Oznámení o době a místě konání voleb do PSPČR 2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 20. a 21.10.2017

Minimální zveřejnění od 04.10.2017 do 21.10.2017

Pozvánka ZO 10.10.2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 02.10.2017 do 10.10.2017

Oznámení o dokončení obnovy Katastrálního operátu 2017

Oznámení o dokončení obnovy Katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.

Minimální zveřejnění od 29.9.2017 do 01.11.2017

Veřejná vyhláška č.j.:55197/2017-MZE-16212

Opatření obecné povahy - zastavení těžeb v lese.

Minimální zveřejnění od 15.9.2017 do 15.10.2017

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků volby 2017

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dle § 14c písm. f) zák. č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konaných ve dnech 20. a 21.října 2017.

Minimální zveřejnění od 04.9.2017 do 21.10.2017

Pozvánka ZO 15.8.2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 04.8.2017 do 15.8.2017

Závěrečný účet 2016

Závěrečný účet obce Hradiště za rok 2016.

Minimální zveřejnění od 06.7.2017 do 06.8.2017

Rozhodnutí č.j.:DOP/5012/2017-LoP

Rozhodnutí o zajištění odstranění havarijního stavu silnice č.j.:DOP/5012/2017-LoP

Minimální zveřejnění od 16.6.2017 do 02.7.2017

Pozvánka ZO 14.6.2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 06.6.2017 do 14.6.2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Návrh závěrečného účtu Obce Hradiště za rok 2016

Minimální zveřejnění od 22.5.2017 do 14.6.2017

Veřejná vyhláška č.j.: 965936/17/2300-11460-401159

FÚ pro Plzeňský kraj - daň z nemovitostí na rok 2017

Minimální zveřejnění od 03.5.2017 do 29.5.2017

Oznámení č.j.: DOP/4542/2017 - LoP

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Minimální zveřejnění od 03.5.2017 do 31.7.2017

Pozvánka ZO 10.5.2017

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 03.5.2017 do 10.5.2017

SOO Plzeň - jih pro odp. hosp. - rozpočtový výhled 2018 - 2019

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - rozpočtový výhled 2018 - 2019

Minimální zveřejnění od 26.4.2017 do 31.12.2019

SOO Plzeň - jih pro odp. hosp. - rozpočet 2017

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - rozpočet 2017

Minimální zveřejnění od 26.4.2017 do 26.4.2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku na roky 2018 - 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na roky 2018 - 2019

Minimální zveřejnění od 30.3.2017 do 30.4.2017

Oznámení SOOPlzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů č.1

Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů č.1.

Minimální zveřejnění od 23.3.2017 do 01.12.2017

Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů

Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství o zveřejnění dokumentů.

Minimální zveřejnění od 23.3.2017 do 01.1.2018

Veřejná vyhláška č.j.: DOP/3229/2017 - LoP

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Minimální zveřejnění od 07.3.2017 do 22.3.2017

Oznámení o obnově katastrálního operátu 2017

Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

Minimální zveřejnění od 22.2.2017 do 29.3.2017