Pozvánka ZO 25.6.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná v úterý 25.6.2019 od 19.00 hod. v Hradišti v klubovně u hřiště č.p. 81

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření
  2. Dotace v roce 2019
  3. Úpravy veřejných prostranství
  4. Žádost o koupi pozemku

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 13.6.2019
Sejmuto: 25.6.2019