Závěrečný účet svazek 2018

Závěrečný účet - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2018 včetně Zprávy o přezkoumíní hospodaření

Zveřejněno: 26.6.2019
Sejmuto: 30.7.2020