Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 3/2019

Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 3/2019, o místním poplatku ze psů.