Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradiště

Zveřejněno: 27.11.2019