Vyhlášky strana 2

Obecně závazné vyhlášky obce Hradiště. Strana číslo 2.

Obecně závazné vyhlášky Obce Hradiště jsou umístěny na portálu: Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

 

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradiště.

Zveřejněno: 08.12.2001

Vitřní směrnice

o zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Zveřejněno: 15.6.2000