Dodatek č.2 k OZV č.1/2000

o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území Obce Hradiště a jejích částí Záhorčiček a Bezděkova.

o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území Obce Hradiště a jejích částí  Zahorčiček  a  Bezděkova .
Zastupitelstvo Obce Hradiště schválilo na svém zasedání dne 1.9.2006 na základě § 36 dost. 1 písm. f/ zák. č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek k obecně závazné vyhlášce:

V článku III., v odstavci 4. se mění titul pod pořadovým číslem 7 takto:

 • Z fondu lze poskytnout tyto půjčky :

  Poř.
  číslo

  Název, účel

  Lhůta
  splatnosti

  úrok
  p.a.

  horní hranice
  půjčky

  7.

  výměna oken včetně klempířských prací

  4 roky

  6 %

  do 100 tis. Kč

 

Petr Braun - starosta obce
Pavel Novák - zástupce starosty

Zveřejněno: 01.9.2006