Dodatek č.1 k OZV č.1/2000

o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území Obce Hradiště a jejích částí Záhorčiček a Bezděkova.

o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území Obce Hradiště a jejích částí  Zahorčiček  a  Bezděkova .
Zastupitelstvo Obce Hradiště schválilo na svém zasedání dne 21.11.2003 na základě § 36 dost. 1 písm. f/ zák. č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek k obecně závazné vyhlášce:

V článku III., v odstavci 4. se přidává titul pod pořadovým číslem 8 takto:

 • Z fondu lze poskytnout tyto půjčky :

  Poř.
  číslo

  Název, účel

  Lhůta
  splatnosti

  úrok
  p.a.

  horní hranice
  půjčky

  8.

  zřízení a připojení zemního vrtu na vodovodní rozvod opravovaného domu, včetně technického vybavení zemního vrtu

  4 roky

  6 %

  do 70 tis. Kč

 

Petr Braun - starosta obce
Pavel Novák - zástupce starosty

Zveřejněno: 21.11.2003