Dražební vyhláška č.j.: 030 EX 32673/14-147

Usnesení o provedení elektronické dražby.

Zveřejněno: 27.3.2018
Sejmuto: 03.5.2018