Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK - RR / 1612 / 18

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Zveřejněno: 26.3.2018
Sejmuto: 07.5.2018