Usnesení zastupitelstva

Chronologicky seřazená usnesení Zastupitelstva obce Hradiště.

Usnesení č.5 / 2007

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného v Bezděkově 12.10.2007.

Zápis č.5 / 2007

ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 12.10.2007 v Bezděkově od 19.00 hod.

Zápis č.4 / 2007

ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 21.6.2007 v Hradišti od 20.00 hodin.

Usnesení č.4 / 2007

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 21.6.2007 v Hradišti.

Zápis č.2 / 2007

ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 7.3.2007 v Hradišti od 18.00 hodin.

Usnesení č.2 / 2007

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 7.3.2007 v Hradišti.

Zápis č.1 / 2007

ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 23.2.2007 v Hradišti od 20.00 hodin.

Usnesení č.1 / 2007

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 23.2.2007 v Hradišti