Usnesení č.2 / 2007

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 7.3.2007 v Hradišti.

Usnesení č.2/07
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného 7.3.2007 v Hradišti

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

  1. Návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2007 v částce 2.470.000,-Kč
  2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2006.
  3. Osvobození od místního poplatku za likvidaci odpadu na rok 2007 sedmi občanům obce.
  4. Dodatek č.1/2007 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou vnitrostátní dopravou.

Ukládá:

  1. Starostovi obce zajistit u příslušných úřadů dopravní obslužnost školního autobusového spoje v našich spádových obcích v době letních prázdnin dvakrát týdně.

Podepsáni:
Braun Petr - starosta
Novák Pavel-místostarosta

 

Zveřejněno: 08.3.2007