Usnesení zastupitelstva

Chronologicky seřazená usnesení Zastupitelstva obce Hradiště.

Usnesení 6/2023 z 7.12. 2023

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 7.12. 2023.

Zápis 5/2023

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 3.10. 2023 v Bezděkově od 18.00 hodin.

Usnesení 5/2023 z 3.10. 2023

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 3.10. 2023.

Usnesení 4/2023 z 27.7.2023

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 27.7.2023.

Usnesení 3/2023 z 25.5.2023

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 25.5.2023.

Usnesení 2/2023 z 30.3.2023

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 30.3.2023.

Usnesení 1/2023 z 2.2.2023

Souhrnné usnesení Zastupitelstva obce Hradiště ze zasedání dne 2.2.2023.