Usnesení č.4 / 2007

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného dne 21.6.2007 v Hradišti.

Usnesení č.4/07
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hradiště konaného 21.6.2007 v Hradišti

Zastupitelstvo obce:

Schvaluje:

  1. Hospodářský výsledek obce Hradiště za rok 2006 a závěrečný účet obce Hradiště za rok 2006.

Bere na vědomí:

  1. Výstupy ukončené 1. a 2. etapy projektu „Komunitní plánování na území správního obvodu obce Horažďovice a mikroregionu Prácheňsko“

Se seznámilo:

  1. S vizí rozvoje systému sociálních služeb do roku 2012 a s prioritními oblastmi, kterým se bude prioritně věnovat sociální politika obce.

Podepsáni:
Braun Petr - starosta
Novák Pavel-místostarosta

Zveřejněno: 22.6.2007