Veřejná vyhláška č.j.: DOP/5072/2020 - BaM

Veřejná vyhláška č.j.: DOP/5072/2020 - BaM - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Zveřejněno: 11.3.2020
Sejmuto: 17.4.2020