Mimořádné opatření č.j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.

Zveřejněno: 10.3.2020
Sejmuto: 10.4.2020