Pozvánka ZO 17.12.2019

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná v úterý 17.12.2019 od 18.00 hod. v Hradišti v zasedací místnosti OÚ Hradičtě čp. 62.

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření
  2. Rozpočet 2020
  3. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
  4. Zpráva finančního výboru
  5. Proplácení cestovních náhrad v roce 2020
  6. Různé
  7. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 06.12.2019
Sejmuto: 17.12.2019