Opatření obecné povahy č.j.: DOP/12912/2019 - BaM

Opatření obecné povahy vydané MÚ Nepomuk č.j.: DOP/12912/2019 - BaM

Zveřejněno: 20.12.2019
Sejmuto: 05.1.2020