Pozvánka ZO 13.2.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště, které se koná ve čtvrtek 13.2.2020 od 18.00 hod. v Bezděkově v zasedací místnosti OÚ Bezděkov čp. 25.

PROGRAM:

  1. Rozpočtové opatření
  2. Výroční zpráva o poskytování informací
  3. Žádosti o dotace
  4. Různé
  5. Diskuse

Za obec Hradiště Ladmanová Jaroslava - starostka

Zveřejněno: 04.2.2020
Sejmuto: 13.2.2020