Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti

na úseku projednávání přestupků.

Zveřejněno: 23.10.2014
Sejmuto: 07.11.2014