Archiv dokumentů strana 13

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 13.

Usnesení vlády č.391 a 392

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 30.9.2020 do 30.10.2020

Mimořádná opatření MZDR 24.9.2020

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 24.9.2020 do 24.10.2020

Mimořádná opatření MZDR 23.9.2020

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 23.9.2020 do 23.10.2020

Mimořádné opatření KHSPL 25121/28/2020

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 22.9.2020 do 22.10.2020

Mimořádná opatření MZDR 18.9.2020

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 18.9.2020 do 18.10.2020

Mimořádná opatření MZDR 17.9.2020

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 17.9.2020 do 17.10.2020

Mimořádná opatření MZDR 16.9.2020

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 16.9.2020 do 16.10.2020

Doporučení KHS září 2020

Doporučení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje

Minimální zveřejnění od 16.9.2020 do 16.10.2020

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje 2020

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje 2020

Minimální zveřejnění od 16.9.2020 do 03.10.2020

Mimořádná opatření MZDR 9.9.2020

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 09.9.2020 do 09.10.2020

Platná opatření k 1.9.2020

Souhrnné informace - jaká opatření platí k 1.9.2020

Minimální zveřejnění od 01.9.2020 do 30.9.2020

Mimořádná opatření MZDR 24.8.2020

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 24.8.2020 do 24.9.2020

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí 2020

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3.10. 2020

Minimální zveřejnění od 22.8.2020 do 03.10.2020

Informace o počtu a sídle volebních okrsků 2020

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3.10. 2020

Minimální zveřejnění od 17.8.2020 do 03.10.2020

Záměr nakládání s obecním majetkem z 4.8.2020

Obec Hradiště zveřejňuje záměr nakládání s obecním majetkem.

Minimální zveřejnění od 04.8.2020 do 22.8.2020

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - 2020

Volby do zastupitelsa Plzeňského kraje.

Minimální zveřejnění od 03.8.2020 do 03.10.2020

Veřejná vyhláška MH/09880/2020

Veřejné projednání upraveného a posouzeného Návrhu územního plánu Chanovice

Minimální zveřejnění od 28.7.2020 do 03.9.2020

Opatření obecné povahy č.j.: 3784/2020-MZE-16212

Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Minimální zveřejnění od 28.7.2020 do 28.8.2020

Závěrečný účet svazku za rok 2019 včetně zprávy auditora

Závěrečný účet Svazvazek obcí okresu Plzaň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2019 včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření

Minimální zveřejnění od 25.7.2020 do 31.7.2021

Mimořádná opatření MZDR 23.7.2020

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 23.7.2020 do 23.8.2020

Pozvánka ZO 30.7.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 21.7.2020 do 30.7.2020