Archiv dokumentů strana 13

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 13.

Pozvánka do Chanovice 2020

Informační leták o turistických a kulturních možnostech v okolí Chanovic

Minimální zveřejnění od 28.5.2020 do 28.8.2020

Opatření obecné povahy č.570

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 26.5.2020 do 27.6.2020

Specifikace pokynů MZD platných od 25.5.2020

Od 25. května 2020 bude POVOLENO následující

Minimální zveřejnění od 25.5.2020 do 05.6.2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 SOPJ pro odp. hosp. a střednědobý výhled 2018 - 2022

Návrh rozpočtu na rok 2020 Svazek obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství a středně dobý rozpočtový výhled 2018-2022

Minimální zveřejnění od 21.5.2020 do 21.6.2020

Sbírka zákonů 90

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 18.5.2020 do 18.6.2020

Pozvánka ZO 26.5.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.

Minimální zveřejnění od 13.5.2020 do 26.5.2020

Sbírka zákonů 87

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 12.5.2020 do 12.6.2020

Sbírka zákonů 83, 84, 85 a 86

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 09.5.2020 do 09.6.2020

Informace o obnovení provozu v dopravě.

Od 25. května včetně se v autobusové dopravě ruší omezení související s omezením kvůli koronaviru, Od tohoto data vyjedou příměstské linky v plném provozu včetně školních spojů. V regionální železniční dopravě dojde k obnovení většiny spojů dle běžného provozu.

Minimální zveřejnění od 09.5.2020 do 31.5.2020

Opatření obecné povahy č.509

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 04.5.2020 do 04.6.2020

Sbírka zákonů 81

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 04.5.2020 do 04.6.2020

Sbírka zákonů 80

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 04.5.2020 do 05.6.2020

Porovnání všech položek výpočtu vodného 2019

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

Minimální zveřejnění od 30.4.2020 do 30.5.2020

Veřejná vyhláška č.j.: DOP/6473/2020 - BaM

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 29.4.2020 do 21.7.2020

Sbírka zákonů 73, 74 a 75

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 29.4.2020 do 29.5.2020

Opatření obecné povahy č.444

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 27.4.2020 do 27.5.2020

Sbírka zákonů 72

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 27.4.2020 do 27.5.2020

Usnesení vlády ČR č. 452

Usnesení vlády ČR č. 452 ze dne 23.4.2020

Minimální zveřejnění od 24.4.2020 do 24.5.2020

Sbírka zákonů 70

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 24.4.2020 do 24.5.2020

Sbírka zákonů 69

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 24.4.2020 do 24.5.2020

Veřejná vyhláška č.j.: 809720/20/2300-11420-401159

Daň z nemovitých věcí - Informace FÚ pro PK

Minimální zveřejnění od 22.4.2020 do 27.5.2020