Mimořádné opatření č.j.: MZDR 16545/2020-1/MIN/KAN

Mimořádné opatření Ministerstva Zdravotnictví

Zveřejněno: 20.4.2020
Sejmuto: 20.5.2020