Veřejná vyhláška č.j.: DOP/5699/2020 - BaM

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Zveřejněno: 15.4.2020
Sejmuto: 25.4.2020