Mimořádné opatření č.j.: MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Zveřejněno: 21.4.2020
Sejmuto: 22.5.2020