Mimořádné opatření č.j.: MZDR 15757/2020-3/MIN/KAN

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Zveřejněno: 09.4.2020
Sejmuto: 09.5.2020