Archiv dokumentů strana 3

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 3.

Návrh Závěrečného účtu 2022

Návrh Závěrečného účtu obce Hradiště za rok 2022

Minimální zveřejnění od 07.3.2023 do 07.4.2023

Výzva majitelům pozemků k 27.2.2023

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 27.2.2023

Minimální zveřejnění od 27.2.2023 do 01.1.2024

Nedostatečně identifikovaní vlastníci - informační souhrn

Nedostatečně identifikovaní vlastníci - informační souhrn k 27.2.2023

Minimální zveřejnění od 27.2.2023 do 01.1.2024

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2022 včetně zprávy auditora

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2022 včetně zprávy auditora pro Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství

Minimální zveřejnění od 27.2.2023 do 27.3.2023

Přehled obdržených dotací 2022 a poskytnutých příspěvků 2022 k 22.2.2023

Informace o dotacích a příspěvcích Obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 22.2.2023 do 22.3.2023

Informace ČTÚ

Informace ČTÚ pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu.

Minimální zveřejnění od 15.2.2023 do 15.3.2023

Výběrové řízení na pozici referent společné státní správy a samosprávy, účetní obce

Obec Hradiště vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici referent společné státní správy a samosprávy, účetní obce.

Minimální zveřejnění od 01.2.2023 do 03.3.2023

Porovnání všech položek výpočtu vodného 2022

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Minimální zveřejnění od 01.2.2023 do 01.3.2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 2.2.2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 19.1.2023 do 02.2.2023

Informace o způsobech hlasování pro volby prezidenta ČR konané ve dnech 13. a 14.1.2023

Informace o způsobech hlasování pro volby prezidenta Česé republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023

Minimální zveřejnění od 04.1.2023 do 14.1.2023

Zveřejněné dokumenty 2022

Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Minimální zveřejnění od 31.12.2022 do 31.12.2023

Volební stanoviště DRIVE-IN pro volby prezidenta ČR konané ve dnech 13. a 14.1.2023

Volební stanoviště DRIVE-IN pro volby prezidenta Česé republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023

Minimální zveřejnění od 27.12.2022 do 14.1.2023

Opatření obecné povahy č. j.: DOP/12276/2022 - VrL

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 20.12.2022 do 20.1.2023

Veřejná vyhláška č.j.: DOP/12148/2022 -VrL

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Minimální zveřejnění od 14.12.2022 do 14.1.2023

Rozhodnutí č.j.: PK-PRAV/421/22

Rozhodnutí o dodatku k veřejnoprávní smlouvě.

Minimální zveřejnění od 07.12.2022 do 22.12.2022

Veřejná vyhláčka č.j.: DOP/12158/2022 -VrL

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Minimální zveřejnění od 07.12.2022 do 07.1.2023

Jmenování zapisovatele OVK pro volby prezidenta ČR konané ve dnech 13. a 14.1.2023

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby prezidenta Česé republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023

Minimální zveřejnění od 03.12.2022 do 14.1.2023

Oznámení o místě a době konání volby prezidenta ČR konané ve dnech 13. a 14.1.2023

Oznámení o místě a době konání volby prezidenta Česé republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023

Minimální zveřejnění od 03.12.2022 do 14.1.2023

Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta 13. a 14.1.2023

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13.1.2023 a 14.1.2023

Minimální zveřejnění od 23.11.2022 do 14.1.2023

Přehled obdržených dotací 2022 a poskytnutých příspěvků 2022

Informace o dotacích a příspěvcích Obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 21.11.2022 do 21.1.2023

Opatření obecné povahy č. j.: DOP/11905/2022 - VrL

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 18.11.2022 do 18.12.2022