VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ BEZDĚKOV - aktualizace údajů

Žádáme nájemce hrobových míst o aktualizaci údajů do 15.12.2023.

Vzhledem k tomu, že se blíží konec sjednaného nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti (k 31. 12. 2023), žádáme nájemce hrobových míst o aktualizaci údajů a informací, které se vztahují k pronájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Bezděkově.

Na základě těchto údajů bude nájemcům hrobových míst během měsíce prosince 2023 zaslána nová nájemní smlouva spolu s údaji o úhradě nájmu na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2033.

Pro tento účel vydal Obecní úřad Hradiště formulář, který si mohou jednotliví nájemci hrobových míst vyzvednout na OÚ Hradiště nebo stáhnout na odkazu níže a odevzdat na OÚ Hradiště nejpozději do 15. 12. 2023. Děkujeme za spolupráci

Děkujeme za spolupráci

DOTAZNÍK - Evidence hrobů

Zveřejněno: 24.11.2023
Sejmuto: 31.3.2024