Archiv dokumentů strana 2

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 2.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci - seznam nemovitostí k 23.8.2023

Nedostatečně identifikovaní vlastníci - seznam nemovitostí k 23.8.2023

Minimální zveřejnění od 23.8.2023 do 01.1.2024

Veřejná vyhláška č.j.: PK-RR/3359/23

Veřejná vyhláška o veřejném projenání návrhu Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Minimální zveřejnění od 10.8.2023 do 25.8.2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 27.7.2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 18.7.2023 do 27.7.2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 25.5.2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 16.5.2023 do 25.5.2023

Veřejná vyhláška č.j.: 811915/23/2300-11530-401159

Daň z nemovitých věcí na rok 2023.

Minimální zveřejnění od 21.4.2023 do 25.5.2023

Výzva k podání cenové nabídky rekonstrukce č.p.62

Hradiště č.p. 62 - rekonstrikce bývalé učebny v II.np na byt.

Minimální zveřejnění od 19.4.2023 do 04.5.2023

Výběrové řízení na pozici referent společné státní správy a samosprávy, účetní obce ze dne 18.4.2023

Obec Hradiště vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici referent společné státní správy a samosprávy, účetní obce.

Minimální zveřejnění od 18.4.2023 do 20.5.2023

Veřejná vyhláška č.j.: PK-RR/1426/23

o veřejném projednání návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území

Minimální zveřejnění od 05.4.2023 do 21.4.2023

Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce Hradiště 2022

Kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce Hradiště za rok 2022

Minimální zveřejnění od 29.3.2023 do 16.4.2023

Dražební vyhláška č.j.: 142 DC 00090/22-009

Nařízení dražby nemovitých věcí.

Minimální zveřejnění od 28.3.2023 do 02.6.2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 30.03 .2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 21.3.2023 do 30.3.2023

Závěrečný účet svazku za rok 2022

Závěrečný účet - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2022

Minimální zveřejnění od 17.3.2023 do 30.4.2023

Návrh Závěrečného účtu 2022

Návrh Závěrečného účtu obce Hradiště za rok 2022

Minimální zveřejnění od 07.3.2023 do 07.4.2023

Výzva majitelům pozemků k 27.2.2023

Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 27.2.2023

Minimální zveřejnění od 27.2.2023 do 01.1.2024

Nedostatečně identifikovaní vlastníci - informační souhrn

Nedostatečně identifikovaní vlastníci - informační souhrn k 27.2.2023

Minimální zveřejnění od 27.2.2023 do 01.1.2024

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2022 včetně zprávy auditora

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2022 včetně zprávy auditora pro Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství

Minimální zveřejnění od 27.2.2023 do 27.3.2023

Přehled obdržených dotací 2022 a poskytnutých příspěvků 2022 k 22.2.2023

Informace o dotacích a příspěvcích Obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 22.2.2023 do 22.3.2023

Informace ČTÚ

Informace ČTÚ pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu.

Minimální zveřejnění od 15.2.2023 do 15.3.2023

Výběrové řízení na pozici referent společné státní správy a samosprávy, účetní obce

Obec Hradiště vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici referent společné státní správy a samosprávy, účetní obce.

Minimální zveřejnění od 01.2.2023 do 03.3.2023

Porovnání všech položek výpočtu vodného 2022

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce

Minimální zveřejnění od 01.2.2023 do 01.3.2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 2.2.2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 19.1.2023 do 02.2.2023