Archiv dokumentů strana 6

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 6.

Mimořádná opatření k 20.10.2021

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 20.10.2021 do 20.11.2021

Rozhodnutí č.j.: DOP/18565/2021-BaM

Povolení úplné obousměrné uzavírky

Minimální zveřejnění od 15.10.2021 do 30.10.2021

Veřejná vyhláška č.j.: DOP/18193/2021-BaM

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 14.10.2021 do 29.10.2021

Výsledky voleb do PSP ČR 2021

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Minimální zveřejnění od 13.10.2021 do 13.11.2021

Oznámení č.j.: MÚ/DOP/6510/21

Oznámení o zahájení správního řízení.

Minimální zveřejnění od 09.10.2021 do 09.11.2021

Rozhodnutí č.j.: DOP/18030/2021-BaM

Rozhodnutí o povolení uzavírky.

Minimální zveřejnění od 09.10.2021 do 09.11.2021

Veřejná vyhláška č.j.: PK-RR/3937/21

O návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území

Minimální zveřejnění od 03.10.2021 do 25.10.2021

Záměr nakládání s obecním majetkem z 22.9.2021

Obec Hradiště zveřejňuje záměr nakládání s obecním majetkem.

Minimální zveřejnění od 22.9.2021 do 08.10.2021

Rozpočtové provizorium pro rok 2022 Svazek obcí, rozpočtové opatření

Rozpočtové provizorium pro rok 2022 Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství, rozpočtové opatření.

Minimální zveřejnění od 22.9.2021 do 22.10.2021

Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR 2021

Oznámení o době a místě konání voleb pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Minimální zveřejnění od 16.9.2021 do 09.10.2021

Veřejná vyhláška č.j.: MZE-49892/2021-16212

Opatření obecné povahy

Minimální zveřejnění od 14.9.2021 do 15.10.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 21.9.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Hradiště.

Minimální zveřejnění od 13.9.2021 do 21.9.2021

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021

Informace o konání voleb.

Minimální zveřejnění od 09.9.2021 do 09.10.2021

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - volby do PSP ČR 2021

SJmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Minimální zveřejnění od 30.8.2021 do 09.10.2021

Mimořádná opatření k 30.8.2021

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 30.8.2021 do 30.9.2021

Mimořádná opatření k 26.8.2021

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 26.8.2021 do 26.9.2021

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí - volby do PSP ČR 2021

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Minimální zveřejnění od 24.8.2021 do 09.10.2021

Mimořádná opatření k 19.8.2021

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 19.8.2021 do 19.9.2021

Mimořádná opatření k 17.8.2021

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 17.8.2021 do 17.9.2021

Mimořádná opatření k 16.8.2021

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 16.8.2021 do 16.9.2021

Stanovení minimálního počtu členů okr. volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 8. a 9.10.2021

Minimální zveřejnění od 03.8.2021 do 09.10.2021