NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE HRADIŠTĚ 2023

Návrh závěr. účtu obce Hradiště 2023, Příloha, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Fin.- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Dotace 2023, Inventarizační zpráva rok 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hradiště za rok 2023, Návrh na závěrěčnéhý účet za rok 2023

Zveřejněno: 07.3.2024
Sejmuto: 19.4.2024