Zastupitelstvo ve volebním období 2014 - 2018

Zastupitelstvo obce Hradiště ve volebním období 2014 - 2018

Zastupitelstvo:

Mgr. Jaroslava Ladmanová - starostka obce
Josef Suda - místostarosta obce
Daniela Benešová
Jana Rolníková (Vařeková)
Václav Krliš
Petr Braun
Pavel Novák

Finanční výbor:

Předseda: Pavel Novák

Kontrolní výbor:

Předseda: Václav Krliš